DE REGENWACHT GAAT OP VAKANTIE

De Regenwacht is vanaf 1 maart neergestreken in Middenmeer-Noord, met als doel contact te leggen met buurtbewoners om ze meer bewust te maken van wat zij zelf kunnen doen om de tuin meer bestendig te maken tegen regenoverlast als gevolg van de steeds heviger regenbuien. Maar ook de hittestress als gevolg van de hetere en droge zomers is tegenwoordig ook een belangrijke reden om je tuin te vergroenen.

Tijdens de zomervakantie zal de picknicktafel van het Regenwachtstation Middenmeer op het plein met de fontein – voor bar restaurant 1900 – niet worden bemand. Wij hopen dat het in de zomermaanden uit zal groeien tot een fijne ontmoetingsplek voor de buurt om bij te kletsen wanneer de kinderen aan het spelen zijn in de fontein of op het plein.


Wat hebben we de afgelopen maanden gedaan?

 • In en op het plein voor ‘1900’ heeft De Regenwacht tientallen gesprekken gevoerd met buurtbewoners, vertegenwoordigers van duurzame buurtinitiatieven, ambtenaren en volksvertegen-woordigers.
  Daar zijn interessante onderwerpen ter tafel gekomen en mooie contacten gelegd om na de zomer mee verder te gaan.
 • De Regenwacht heeft deelgenomen aan de Pure Markt en de Huygensdag op het Christiaans Huygensplein om in gesprek te gaan met bezoekers over De Regenwacht. De onderzoekers van de HvA hebben hier ook enquêtes in laten vullen met betrekking tot de kennis en interesse omtrent klimaatadaptatie.
 • Wilt u ook meedoen aan dit onderzoek dan vindt u de online-enquête via http://bitly.com/onderzoek_MMN
 • De Regenwacht heeft op basis van de gesprekken aan de picknicktafel en in de ontwerpkraam op de markten reeds een drietal ontwerpschetsen gemaakt voor bewoners met vragen over regenoverlast en/of hittestress in hun tuin.
 • De Regenwacht heeft voor Middenmeer Noord een brochure gemaakt met een overzicht van maatregelen die jij als bewoners kunt nemen (download brochure [pdf])
 • De Regenwacht heeft ook een strooifolder gemaakt met een overzicht van activiteiten waar je ons tegen kon/kan komen. (download strooifolder [pdf])

Wat gaan we na de zomer doen?

 • De Regenwacht is in gesprek met de scholen in de buurt om na de zomer een educatief programma op de scholen uit te kunnen rollen over klimaatadaptatie en het vergroenen van tuinen en pleinen.
 • Na de zomer zal de Regenwacht ook een informatieavond organiseren. Onder andere Waternet en de gemeente zullen daar vertellen over de maatregelen die zij (kunnen) nemen en ook is er praktische informatie te vinden over maatregelen die bewoners zelf kunnen nemen om overlast te verminderen.
 • De Regenwacht heeft contact gelegd met GroeneBuurten om de regentonnen inkoopactie van GroeneBuurten ook in Middenmeer Noord te promoten. Dit zal na de zomer verder worden ingevuld.
 • Uiteindelijke werkt de Regenwacht toe naar een slotevent waarbij De Regenwacht samen met de bewoners 5 – 10 private tuinen fysiek aan willen pakken. Denkt u dat uw tuin hiervoor in aanmerking komt stuur ons dan een bericht via info@regenwacht.nl en dan nemen wij contact met u op.

Meer informatie over De Regenwacht is te vinden op onze website Regenwacht020.nl of via de Facebookpagina van het Regenwachtstation Middenmeer.

Wij wensen iedereen in Middenmeer Noord – en daar buiten – een fijne vakantie toe.
Met vriendelijke groet Ivo en Lex – Regenwachters Middenmeer Noord

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *